"SMART простір – розумний простір"

1

На разі якість освіти висувається як провідне завдання в діяльності освітніх закладів. Перехід від знаннєвої до компетентнісної моделі навчання  викликає гостру дискусію в суспільстві. Від  рівня освіченості дитини залежить її самореалізація в суспільстві в цілому.

Створення інноваційного освітнього середовища для розвитку особистості, здатної до самореалізації, – основне завдання нашого  закладу освіти, в якому формуються оптимальні умови, фактори, необхідні для успішного функціонування освітнього процесу.

Шкільне освітнє середовище здатне не тільки забезпечувати комфорт для дітей і дорослих, за допомогою організації простору можнавпливати на мотиваціюучнівдо навчання, формуватисприятливу атмосферу, забезпечувати потребу в дослідженні, задовольняти освітні потреби учнів.

Сучасний освітній простір є соціальним простором співпраці та партнерства, відкритим як для учасників освітньої спільноти, так і для громади, частиною якої ця спільнота є.

……. Простір школи стане місцем, де зустрічаються та взаємодіють учні, вчителі, мешканці села та гості школи, де відбуваються різні заходи: навіть уроки, семінари, лабораторії та майстерні у різних предметних галузях , клуби за інтересами, сходи села тощо.

…….Освітній простір втілюється не як архітектурний чи дизайн-проєкт, а як складова єдиної концепції розвитку закладу. Створення у закладі сучасного освітнього простору можливо лише через активну співпрацю широкої спільноти: управлінців та педагогів, учнів та їхніх батьків, громадських активістів, представників громади.

  • Статус: Допущений до голосування
  • Автор: Тимощенко Наталія Петрівна
  • Бюджет: 50000 грн
  • Дата реєстрації: 14.04.2021
  • Номер проекту: 2